MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin sağlanmasıdır. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından https://avenue8official.com/ kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce yukarıdaki internet sitesindeki açıklamaları inceleyerek bilgilendirildiğini kabul eder.

 

MADDE 2 – TARAFLAR

SATICI TARAF BİLGİLERİ
Ünvanı: BKM ULUSLARARASI TEKSTIL SANAYI VE TICARET A
.Ş.
Adresi: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. 
No:45/2  Şişli / Istanbul
Telefon:
Eposta: avenue8official@gmail.com
Cayma bildiriminin yapılacağı Eposta: avenue8official@gmail.com
Ürün iade adresi: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. 
No:45/2  Şişli / Istanbul

 

VERGI DAIRESI: Mecidiyeköy V.D.


ALICI TARAF BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon:
Email :

 

MADDE 3 – SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME

3.1. ALICI, satışı yapılan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmeden önce, SATICI tarafça Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca sağlanması öngörülen tüm bilgileri SATICI’dan edinmiş olduğunu beyan etmektedir.
3.2. ALICI tarafından satın alınan ürünün nitelikleri ve miktarı https://avenue8official.com/ web sitesinde yer alan bilgiler ve faturada belirlendiği gibidir. Satışın gerçekleşmesi ile sipariş özeti ile sözleşme hükümleri ALICI e-posta adresine gönderilmektedir. Nakliye ve teslime ilişkin ek masrafların ortaya çıkması halinde bu husus ayrıca ALICI’ya e-posta yoluyla iletilecektir.
3.3. https://avenue8official.com/ web sitesinde oluşabilecek sistem hataları nedeniyle satışa konu ürün fiyatında bir yanlışlık meydana gelmesi halinde SATICI bu yanlışlıkla ilgili ALICI’yı derhal bilgilendirecek ALICI’nın tercihine göre işlem iptal edilecek veya ürünün gerçek fiyatına göre satış işlemine devam edilecektir.
3.4. Ürün fiyatı ve ödeme kuru ALICI’nın yerleşik olduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’de yerleşik ALICI’nın satın almış olduğu ürünlerin ödemesi Türk Lirası kuru üzerinden yapılacak, 
Türkiye dışında yerleşik ALICI’nın satın almış olduğu ürünlerin ödemesi Dolar kuru üzerinden yapılacaktır. ALICI’nın VPN kullanmak suretiyle yerleşik olduğu yeri olduğundan farklı göstererek ürün satın alması halinde SATICI’nın söz konusu satışı iptal etme hakkı saklıdır.
3.5. Kredi kartı ödemesi tek çekim olabıleceği gibi dönemsel bankalarla yapılan anlaşmaya bağlı olarak taksite bölünmek suretiyle yapılabilir. Taksitlendirme işlemi ve muhtemel vade farkı Banka’nın insiyatifindedir.
3.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır. Kredi kartı ile ödeme yapılabilmesi için ALICI tarafından kredi kartına ilişkin bilgilerin ödeme bölümünde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmediği veya banka tarafından iptal edildiği durumda, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırabilir ve ürünün teslimi konusundaki yükümlülüğünden kurtulmuş olur.


MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içerisinde iade edecektir.

4.4. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16 numaralı maddesi gereğince ALICI, 30 gün içerisinde ÜRÜN’ün kendisine teslim edilememesi halinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.5. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle ALICI tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecektir.

4.6. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 55 ve 56 numaralı maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 – ALICI İLE SATICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekte, ürünle ilgili veya kargodan kaynaklı bir sorun gördüğünde kabul etmeyerek kargo firması yetkilisi ile tutanak tutturmakla sorumludur. Ürünün durumuna ilişkin herhangi bir tespit ve bildirim yapılmaması halinde teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
5.3. SATICI’nın Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.


MADDE 6 – CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 7. Maddede belirtilecek cayma hakkı kullanılamayacak nitelikte ürünlerden olmaması koşuluyla ALICI, 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya madde 2’de belirtilen e-posta adrese veya telefona cayma ilgili açık bildirimde bulunması halinde cayma hakkını kullanabilir. Satıcı kendisinin ürünü geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye fatura aslı ve faturanın arka yüzünde bulunan doldurulmuş iade formu ile birlikte geri göndermek zorundadır. Ayrıca Cayma hakkı kullanılarak 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilmesi gereken ürün/ürünlerin kullanılmamış, giyilmemiş, yıkanmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilecek şekilde kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olması şarttır. Bu halde ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
Cayma halinde, iade edilen ürünün ücreti, ALICI’nın sipari için ilk başta ödediği şekilde ürünün ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan geri iadelerde banka kaynaklı iade süresi değişkenlik gösterebilecektir.
İadesi gerçekleştirilecek ürün, deneme haricinde çok kısa süre olsa da dışarıda kullanılma, giyilme, yıkanma sonucu tekrar satılamayacak durumda olmamalı ve/veya hasar görmemiş olmalıdır.
Cayma halinde iade edilen ürün iade politikamızda belirtilen şartları karşılamıyorsa, ürünü gönderim adresinize hiçbir ekstra ücret ödemeden geri gönderilir.


MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN

ALICI’nın tüketici olması halinde, kullanılmamış olsa dahi ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim ve tüm türevleri, tek kullanımlık ürünler, şekil değişikliğine uğramış ürünler, tahrip edilmiş ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde teslim edilen malların iadesi Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kişisel kullanım ürünleri, iç giyim ürünleri, vb. ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Yine genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde de Cayma hakkı kullanılması mümkün değildir.


MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.